Levering & Returnering

LEVERING & RETURNERING

FRAGT & LEVERING
Produkter som er "på lager" vil blive afsendt fra Danmark indenfor 2-3 hverdage og EU inden for 7 arbejdsdage og uden for EU inden for 14 hverdage.

BeChristensen vil ikke holdes ansvarlig for nogen forsinkelse eller manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til disse betingelser, hvis forsinkelsen eller svigtet skyldes en årsag, som ligger uden for vores rimelige kontrol.

Risikoen for tab eller skade overgår først til kunden, når varen er leveret til kunderne.

BeChristensen leverer med GLS, DAO og Post Danmark.

Forsendelsesomkostningerne afhænger af kundens placering.

FORSENDELSESOMKOSTNINGER
Danmark: 29 DKK
Europa: 150 DKK
Amerika: 200 DKK
Andre lande: 200 DKK

Bemærk venligst, at forsendelsesomkostningerne automatisk vil blive tilføjet prisen på produkt ved dit køb.

RETUR & REFUSION
For at returnere varer skal kunden udfylde den returformular, der er vedlagt leveringen. Kunden har ret til at returnere nye ubrugte varer inden for 14 dage efter levering. Varer skal returneres med alle originale etiketter på (etiketter må ikke være taget af). For at overholde 14-dages fristen er det tilstrækkeligt, at de pågældende produkter er blevet afsendt som ny og ubrugt indenfor denne periode. BeChristensen betaler ikke for eventuelle fragtomkostninger i forbindelse med returnerede varer. For at forhindre svindel refunderer vi kun på det kreditkort/konto, der blev brugt til at afgive ordren.

OMBYTNING
BeChristensen vil bytte varer til andre størrelser, modeller eller farver inden for 14 dage fra leveringsdatoen. Men hvis du ønsker at bytte et produkt, og hvis du ikke har mulighed for at besøge vores fysiske butik, send venligst en mail til info@bechristensen.com, så hjælper vi dig med processen.

GARANTI
Ifølge dansk lov giver BeChristensen to års garanti for dækning af fabrikationsfejl. Almindelig slitage, misligeholdelse mm er ikke dækket. Produkter skal returneres til følgende adresse med den returseddel, du har modtaget med din ordre:

GROUP 14 ApS
BeChristensen
Strandvejen 287
2920 Charlottenlund
Danmark
Telefon 36301112

--------

SHIPPING & DELIVERY
Products which are "on stock" will be shipped inside Denmark within 2-3 working days and the EU within 7 working days and outside the EU within 14 working days. BeChristensen wil not be held responsible for any delay or failure to comply with its obligations under these conditions if the delay or failure arises from any cause which is beyond our reasonable control. The risk of loss or damages will not pass to the customer until the goods have been delivered to the customers. BeChristensen deliver with GLS, DAO and Post Danmark. The shipping costs depend on the customers location.

SHIPPING COSTS
Denmark: Free Delivery
Europe: 150 DKK
America: 200 DKK
Other Countries: 200 DKK

Please notice that the shipping costs will be automatically added to the price of the product upon your purchase. 

RETURNS & REFUNDS
To return goods the customer needs to fill out the return form that have been enclosed with the delivery. The customer has the right to return new unworn or unused goods within 14 days of delivery. Goods should be returned with all original labels on (labels must not have been taken off). In order to comply with the 14-days-period, it shall be sufficient for the products in question to have been dispatched as new and unused within this period. BeChristensen will not pay for any shipping costs related to returned goods. To prevent fraud we will only refund to the credit card/account that was used to place the order. 

EXCHANGES
BeChristensen will exchange goods to other sizes, models or colours within 14 days from the date of delivery. However, if you wish to exchange a product, and if you don't have the possibility to visit our physical store, please send a mail to info@bechristensen.com and we will help you with the proces.

WARRANTY
According to Danish law BeChristensen will give a two-year guarentee covering manufacturing mistakes. General wear a tear, mususe etc. is not covered. Please see the product folder that you have received with your package for more info.
Products should be returned to the followng address with the return note you have received with your order:

GROUP 14 ApS
BeChristensen
Strandvejen 287
2920 Charlottenlund
Denmark
Phone 0045 36301112